OGŁOSZENIE

UWAGA!!!

Nowe terminy – REKRUTACJA na rok szkolny 2020/2021

W związku z obecną sytuacją i wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego
oraz zamknięciem Przedszkola,
kierując się wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej dotyczącymi rekrutacji zostały:
ogłoszone nowe terminy rekrutacji
oraz sposób składania dokumentów:

Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w dotychczasowej placówce

od 16 marca 2020 r. do 29 marca 2020 r. do godziny 15.00

Rekrutacja na wolne miejsca do Przedszkola Miejskiego „Bajka”

odbędzie się w terminie:

od 30 marca 2020 r. do 12 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00.

Prosimy o pobranie właściwych dokumentów ze strony internetowej przedszkola – Zakładka Nabór,
wypełnienie ich, podpisanie przez
oboje rodziców i przesłanie
e-mailem na adres przedszkola:

sekretariat@przedszkole.wabrzezno.com

Po wznowieniu pracy Przedszkola, proszę o niezwłoczne zgłoszenie się do sekretariatu w celu weryfikacji poprawności złożonych dokumentów.