Category: Ogłoszenia

Prośba o 1% podatku

28 lutego 2019 at 19:55Category:1% podatku | Aktualności

                                 Drodzy Rodzice, Dziadkowie,
                            Przyjaciele naszego Przedszkola!

                                                                         Szanowni Sponsorzy!

                                                                           W imieniu dzieci oraz własnym

      serdecznie dziękujemy Rodzinom naszych Przedszkolaków oraz Pracownikom,

                              którzy w rozliczeniu swojego podatku za rok 2017 przekazali 1% na rzecz naszego przedszkola. Read More…

Ogłoszenie o rekrutacji !

18 lutego 2019 at 11:41Category:Aktualności | Nabór do przedszkola

Dyrektor Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Wąbrzeźnie, ogłasza nabór

na 62 wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych.

Zgodnie z harmonogramem wnioski przyjmujemy w dniach
od 18 lutego 2019 r. do 1 marca 2019 r.
do godziny 15.00

Ogłoszenie o rekrutacji

5 lutego 2019 at 18:47Category:Aktualności | Nabór do przedszkola

Uwaga!

Dyrektor Przedszkola Miejskiego „Bajka”

w Wąbrzeźnie informuję, że w dniach
od 11 lutego 2019 r. do 15 lutego 2019 r. do godziny 15.00
zgodnie z harmonogramem rekrutacji będą przyjmowane:

1.Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego
w dotychczasowej placówce;

 

REKRUTACJA NA WOLNE MIEJSCA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM „BAJKA” ROZPOCZNIE SIĘ OD DNIA 18 lutego 2019r.

Załączniki:

Regulamin rekrutacji do przedszkola

Zarządzenie wprowadzające regulam

Terminarz

Deklaracja o kontynuacji

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców dziecka

Oświadczenie o rodzeństwie w tej samej placówce

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Deklaracja dotycząca czasu pobytu dziecka w przedszkolu

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola

Zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych

Ogłoszenie!

19 kwietnia 2018 at 20:47Category:Aktualności | Nabór do przedszkola

                                                                         Informujemy, że 20 kwietnia 2018 roku do godz. 15.00 mija termin podpisania przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracji woli uczęszczania dziecka do danej placówki wychowania przedszkolnego. Niepodpisanie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

Ogłoszenie

8 marca 2018 at 18:54Category:Aktualności | Nabór do przedszkola

OGŁOSZENIE

Dyrektor Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Wąbrzeźnie informuje, że w dniach

od 9 marca do 23 marca 2018 r. do godz. 15.00 

odbywać się będzie postępowanie rekrutacyjne na 54 wolne miejsca

dla nowo przyjmowanych dzieci na rok szkolny 2018/2019

zgodnie z harmonogramem, który znajduje się w

Przedszkolu na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego „Bajka” (www.przedszkole.wabrzezno.com).