Dyżur wakacyjny

Szanowni Rodzice,

zgodnie z informacją na platformie 4parents dotyczącą dyżuru wakacyjnego
zamieszczamy: regulamin oraz kartę zgłoszenia.

Przypominamy wszystkie terminy:

1. Przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu: 29 czerwca – 17 lipca
2020 r., 17 – 31 sierpnia 2020 r.

2. Terminy dyżurów:

· 29 czerwca – 17 lipca 2020 r. – Szkoła Podstawowa nr 2,

· 20 lipca – 14 sierpnia 2020 r. – Przedszkole Miejskie „Bajka”,

· 17 sierpnia – 31 sierpnia 2020 r. – Szkoła Podstawowa nr 3.

Wzory dokumentów w załączniku:

Regulamin Regulamin dyżuru wakacyjnego 2020

Karta zgłoszenia Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny-1-1

Ogłoszenie

Dyrektor Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Wąbrzeźnie,

ogłasza nabór na nieobsadzone miejsca, na podstawie terminarza postępowania uzupełniającego zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 0050.31.2020 z dnia 13 marca 2020 r.

Wnioski należy przesyłać na adres e-mail: sekretariat@przedszkole.wabrzezno.com

w dniach 8 czerwca 2020 r. – 21 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

Liczba miejsc: 6

Informacja

Informuję, że zakończyliśmy kolejny etap rekrutacji.

Dziś, tj. 26 maja, zostaną Państwu przekazane indywidualne wiadomości dotyczące dzieci.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną – zgodnie z nowymi przepisami wydanymi na podstawie specustawy ws. koronawirusa – wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 Prawa oświatowego, można podać do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Administrator przed udostępnianiem danych powinien jednak dokonać analizy ryzyka, jakie wiąże się z publikacją list w Internecie. UODO zaleca, aby dyrektorzy czyli administratorzy danych, korzystali z form komunikacji elektronicznej i indywidualnie informowali kandydata i jego rodziców o wynikach przeprowadzonej rekrutacji.

W związku z tym, jako administrator danych, podjęłam decyzję o przesłaniu indywidualnych wiadomościach elektronicznych do rodziców, na adresy udostępnione nam w procesie rekrutacji. Forma ta wymaga większego nakładu pracy, lecz uznajemy ją za bezpieczniejszą i skuteczniejszą.

Proszę Rodziców o sprawdzenie swojej poczty elektronicznej oraz poczty, z której wysyłali Państwo dokumenty rekrutacyjne (na ten adres wysyłaliśmy wiadomość w przypadku, gdy we wniosku nie został podany adres e-mail rodziców).