Aktualności

Spotkanie ze strażakiem i strażnikiem miejskim

                              W naszym przedszkolu realizowany jest program profilaktyczny. Celem programu jest między innymi przygotowanie dzieci do tego, by potrafiły współżyć i współdziałać z innymi, poznały zasady  dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo, jak radzić sobie z trudnościami. W realizacji programu profilaktycznego posłużył obowiązujący w przedszkolu Plan współpracy ze Strażą Pożarną i Strażą Miejską. Czytaj więcej „Spotkanie ze strażakiem i strażnikiem miejskim”

Współpraca z biblioteką

                              W bieżącym roku szkolnym kontynuowana jest współpraca przedszkola z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Wąbrzeźnie. Współpraca jest prowadzona w ramach realizacji planu współpracy przedszkola z biblioteką.  Koordynatorem tego przedsięwzięcia jest nauczycielka Mirosława Szuberla. Pani Mirka organizuje spotkania, które są prowadzone przez Panią bibliotekarkę Dorotę Sionkowską. Czytaj więcej „Współpraca z biblioteką”

Profilaktyka w przedszkolu

                               W I półroczu roku szkolnego 2016 – 2017 w ramach realizacji programu profilaktycznego przedszkola, we wszystkich grupach wiekowych opracowano zasady „fair play”. Zasady „fair play” dotyczyły reguł, którymi kieruje się uczciwy sportowiec, gracz. Zadanie, które ma na celu rozwijanie postaw społeczno – moralnych poprzez kontrolowanie własnych emocji realizowane było mając na uwadze wiek i możliwości dzieci w różnych grupach wiekowych. Czytaj więcej „Profilaktyka w przedszkolu”

Zajęcia z udziałem rodziców

                                 W pierwszym półroczu, w każdej grupie wiekowej odbyły się zajęcia otwarte z udziałem rodziców. Każdy rodzic, który zagościł na zajęciu mógł obserwować w jaki sposób przebiega proces edukacyjny dzieci w przedszkolu. Zajęcia otwarte to forma zajęć umożliwiająca rodzicom obserwowanie swojego dziecka w czasie zabaw i zajęć w grupie rówieśniczej. Czytaj więcej „Zajęcia z udziałem rodziców”