Zajęcia z psychologiem i pedagogiem

                                W roku szkolnym 2017/2018 pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wąbrzeźnie – psycholog Daria Dyląg oraz pedagog Katarzyna Laudańska-Becker realizowały dwa cykle zajęć w Przedszkolu Miejskim „Bajka” w Wąbrzeźnie dla grup przedszkolnych „Zajączki”, „Wiewiórki”, „Pszczółki” i „Kaczuszki”. Jednocześnie prowadzono badania przesiewowe mające na celu wykrycie zagrożenia dysleksją u dzieci od 3 do 7 r ż. oraz sprawdzające odbiór mowy, nadawanie mowy, a także sprawność narządów mowy.  Podczas prowadzonych badań przesiewowych oceniano następujące funkcje:

– dominacja strony (lewa, prawa)

– funkcje słuchowe

– funkcje wzrokowe (analiza i synteza wzrokowa na materiale tematycznym i symbolicznym)

– artykulacja i komunikacja

– pamięć sekwencyjna (lewopółkulowa)

– grafopercepcja.

                                    Pierwszy prowadzony cykl zajęć „Zaczarowana rodzina” – usprawniający wyobraźnię, percepcję  i pamięć miał na celu poznanie „magicznych” członków rodziny – np. ciocię Pamięć, ciocię Wyobraźnie, wujka Rozum i przy tym rozwijanie u dzieci zdolności percepcyjnych, procesów pamięciowych, procesów uwagi czy wyobraźnię.                                                                                                                                                          Kolejny cykl zajęć  „Świat emocji” skupiał się na usprawnianiu sfery emocjonalno – społecznej dzieci. Podczas prowadzenia zajęć dzieci mogły rozwijać umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji  tj. radość, strach, smutek, złość czy zaskoczenie. Kształtować rozumienia związku pomiędzy emocjami a powodującymi je wydarzeniami. Rozwijać kompetencje społeczne związane m.in. z zachęcaniem do poznawania innych  i opowiadania o sobie na forum grupy, wdrażania do kulturalnego zachowania się oraz kształtowania więzi z rówieśnikami. Dzieci mogły nabyć także  umiejętności w zakresie rozwiązywania sytuacji spornych w grupie, kształtować wrażliwość na czyjąś krzywdę, a także rozwijać własny świat wartości np.  uczciwość, szacunek, odpowiedzialność, pracowitość czy życzliwość.

Psycholog Daria Dyląg

P1380504
P1380503
P1380501
P1380500
IMG_20180523_092816
IMG_20180523_092129
IMG_20180523_092113
IMG_20180523_091000
IMG_20180509_103350
IMG_20180509_103315
IMG_20180509_102010
IMG_20180509_101919
IMG_20180411_112115
IMG_20180411_112055
IMG_20180411_112023