Ogłoszenie!

OGŁOSZENIE!

Dyrektor Przedszkola Miejskiego „Bajka”w Wąbrzeźnie

 informuje, że w dniach
od 16 marca 2020 r. do 22 marca 2020 r. do godziny 15.00
zgodnie z harmonogramem rekrutacji będą przyjmowane:

Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego
w dotychczasowej placówce

REKRUTACJA NA WOLNE MIEJSCA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM „BAJKA” ROZPOCZNIE SIĘ OD DNIA  23 marca 2020 r.

Załączniki:

Zarządzenie

Regulamin rekrutacji

Terminy rekrutacji.pdf

Klauzula informacyjna do wniosku

Klauzula informacyjna do wniosku.pdf

Deklaracja o kontynuowaniu

Deklaracja o kontynuowaniu.pdf

Wniosek do przedszkola.pdf

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o wielodzietności.pdf

Oświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie o zatrudnieniu.pdf

Oświadczenie o rodzeństwie w tej samej placówce

Oświadczenie o rodzeństwie w tej samej placówce.pdf

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.pdf

Deklaracja czasu pobytu dziecka w przedszkolu

Deklaracja czasu pobytu dziecka w przedszkolu.pdf

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola.pdf

Zgoda rodziców

Zgoda rodziców.pdf