Grupa Kotki 2021/2022

Wychowawca
mgr Maria Jabłońska

Nauczyciele
mgr Anna Dembowska

mgr Joanna Szczawińska

mgr Mirosława Szuberla

Aktualności dotyczące grupy