Odpłatność za dyżur wakacyjny

Zgodnie z „Regulaminem dyżuru wakacyjnego w Przedszkolu Miejskim „Bajka” w Wąbrzeźnie” podajemy numery kont placówek, na które należy wnieść opłaty za wyżywienie (do  17.06.2024  r.) oraz za pobyt dziecka w placówce (do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który pobierana jest opłata).

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE „BAJKA”

Stawka żywieniowa dzienna – 13 zł

Nr konta 72 9484 1033 2319 1806 1123 0001

Opłata za pobyt powyżej 5 godzin

Nr konta 72 9484 1033 2319 1806 1123 0001

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

Stawka żywieniowa dzienna – 11 zł

Nr konta 05 9484 1033 2319 1806 1149 0003

Opłata za pobyt powyżej 5 godzin

Nr konta 59 9484 1033 2319 1806 1149 0001

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

Stawka żywieniowa dzienna – 11 zł

Nr konta 52 9484 1033 2319 1806 1152 0003

Opłata za pobyt powyżej 5 godzin

Nr konta 09 9484 1033 2319 1806 1152 0001

Dyżur wakacyjny

Szanowni Państwo, 3 czerwca rozpoczynamy przyjmowanie kart zgłoszenia dzieci na dyżur wakacyjny. Prosimy zainteresowanych rodziców o zapoznanie się z Regulaminem, klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych oraz terminami, w których przedszkole oraz oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych będą pełnić dyżur wakacyjny:

24 czerwca – 5 lipca 2024 r. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II

8 lipca – 12 lipca 2024 r. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego

15 lipca – 9 sierpnia 2024 r. Przedszkole Miejskie „Bajka”

12 sierpnia – 14 sierpnia 2024 r. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II

Kartę zgłoszenia można pobrać poniżej oraz w sekretariacie przedszkola.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, dyżur wakacyjny we wszystkich placówkach planowany jest jedynie dla dzieci aktualnie uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, których rodzice nie mogą zapewnić opieki w związku z wykonywaniem swoich obowiązków zawodowych.

Nabór 2024/2025