Grupa Misie 2022/2023

Wychowawca
mgr Anna Matuszak

Nauczyciele

mgr Anna Dembowska

mgr Agnieszka Ramutkowska

mgr Joanna Szczawińska

Aktualności dotyczące grupy