Grupa Misie 2020/2021

Wychowawca
mgr Mirosława Szuberla

Nauczyciele
mgr Anna Dembowska
mgr Joanna Szczawińska
mgr Beata Świątkowska
mgr Tomasz Tomaszewski

Grupa Misie 2020

Aktualności dotyczące grupy