Kadra

mgr Bożena Bereza – dyrektor  – nauczyciel dyplomowany

mgr Agnieszka Ramutkowska– wicedyrektor  – nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele:

mgr Jolanta Chrzanowska – nauczyciel dyplomowany

mgr Magdalena Czaplicka – nauczyciel mianowany

mgr Anna Dembowska – nauczyciel kontraktowy

Małgorzata Dunajska – nauczyciel mianowany

mgr Teresa Gielniak – nauczyciel dyplomowany

mgr Maria Jabłońska – nauczyciel kontraktowy

mgr Anna Matuszak – nauczyciel mianowany

mgr Aleksandra Rudnicka – nauczyciel mianowany

mgr Joanna Szczawińska – nauczyciel kontraktowy

mgr Mirosława Szuberla – nauczyciel mianowany

mgr Beata Świątkowska – nauczyciel mianowany

mgr Marzena Wilkosz- nauczyciel dyplomowany

mgr Iwona Żabińska – nauczyciel dyplomowany

mgr Bożena Bereza – logopeda dyplomowany

mgr Agata Zdziebłowska- logopeda kontraktowy

mgr s. Danuta Błędzka-nauczyciel mianowany- religia

mgr Agnieszka Śmigielska- nauczyciel dyplomowany- religia