Dyżur wakacyjny

Szanowni Państwo, rozpoczynamy przyjmowanie kart zgłoszenia dzieci na dyżur wakacyjny. Prosimy zainteresowanych rodziców o zapoznanie się z Regulaminem oraz terminami, w których przedszkole oraz oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych będą pełnić dyżur wakacyjny, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Wąbrzeźno:

1. 26 czerwca – 7 lipca 2023 r. – Przedszkole Miejskie „Bajka”;

2. 10 lipca – 21 lipca 2023 r. – Szkoła Podstawowa nr 2;

3. 24 lipca – 11 sierpnia 2023 r. – Szkoła Podstawowa nr 3.

Kartę zgłoszenia można pobrać poniżej oraz w sekretariacie przedszkola.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, dyżur wakacyjny we wszystkich placówkach planowany jest jedynie dla dzieci aktualnie uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, których rodzice nie mogą zapewnić opieki w związku z wykonywaniem swoich obowiązków zawodowych.