Rekrutacja 2023

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

W tym roku szkolnym Przedszkole Miejskie “Bajka” w Wąbrzeźnie podjęło inicjatywę propagowania czytelnictwa wśród dzieci przedszkolnych. Poprzez złożenie projektu wystąpiliśmy o wsparcie finansowe naszych działań i zostaliśmy zakwalifikowani do udziału w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Program ten ma na celu rozwijanie zainteresowań poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży.

Przedszkole otrzyma wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa za pośrednictwem organu prowadzącego na zakup nowości wydawniczych w kwocie trzech tysięcy złotych. Materiały promocyjne i zamówione pozycje książkowe zostaną opatrzone logotypami informującymi o źródle dofinansowania. W ramach projektu kontynuowana będzie  współpraca z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Wąbrzeźnie, obejmująca w szczególności promowanie czytelnictwa wśród przedszkolaków oraz spotkanie z twórcą literatury dziecięcej – Roksaną Jędrzejewską-Wróbel. Także podczas zorganizowanego spotkania z rodzicami uwzględniona będzie tematyka wpływu czytania na rozwój dzieci, a w każdej grupie przedszkolnej odbędą się zajęcia z wykorzystaniem książek zakupionych w ramach Programu.

W roku szkolnym 2022/2023 Przedszkole Miejskie “Bajka” w Wąbrzeźnie przystąpiło również do innego czytelniczego projektu. Konkurs pt. “Zaczytane przedszkole” będzie dobrym uzupełnieniem podjętych już działań: ma on na celu rozpowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci w wieku przedszkolnym, a ponadto uatrakcyjni proces dydaktyczny w naszej placówce.

Ogłoszenie!