Ogłoszenie

Dyrektor Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Wąbrzeźnie

ogłasza nabór na 67 wolnych miejsc.

Wnioski dla nowych kandydatów do przedszkola należy złożyć

poprzez rejestrację w systemie wniosku o przyjęcie dziecka

za pośrednictwem strony internetowej www.rekrutacja.wabrzezno.com –

„Wypełnij wniosek”

w terminie 1.-17 marca 2022 r. do godz. 20.00.

W dniach

1 marca 2022 r. od godz. 13.00 – 18 marca 2022 r. do godz. 15.00

należy złożyć w sekretariacie przedszkola (w reżimie sanitarnym)

wersję papierową wniosku o przyjęcie dziecka wraz z odpowiednimi załącznikami

dostępnymi na stronie internetowej przedszkola oraz platformie rekrutacyjnej.