Dyżur wakacyjny

Szanowni Rodzice,

zgodnie z informacją na platformie 4parents dotyczącą dyżuru wakacyjnego
zamieszczamy: regulamin oraz kartę zgłoszenia.

Przypominamy wszystkie terminy:

1. Przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu: 29 czerwca – 17 lipca
2020 r., 17 – 31 sierpnia 2020 r.

2. Terminy dyżurów:

· 29 czerwca – 17 lipca 2020 r. – Szkoła Podstawowa nr 2,

· 20 lipca – 14 sierpnia 2020 r. – Przedszkole Miejskie „Bajka”,

· 17 sierpnia – 31 sierpnia 2020 r. – Szkoła Podstawowa nr 3.

Wzory dokumentów w załączniku:

Regulamin Regulamin dyżuru wakacyjnego 2020

Karta zgłoszenia Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny-1-1

Ogłoszenie

Dyrektor Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Wąbrzeźnie,

ogłasza nabór na nieobsadzone miejsca, na podstawie terminarza postępowania uzupełniającego zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 0050.31.2020 z dnia 13 marca 2020 r.

Wnioski należy przesyłać na adres e-mail: sekretariat@przedszkole.wabrzezno.com

w dniach 8 czerwca 2020 r. – 21 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

Liczba miejsc: 6

Informacja

Informuję, że zakończyliśmy kolejny etap rekrutacji.

Dziś, tj. 26 maja, zostaną Państwu przekazane indywidualne wiadomości dotyczące dzieci.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną – zgodnie z nowymi przepisami wydanymi na podstawie specustawy ws. koronawirusa – wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 Prawa oświatowego, można podać do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Administrator przed udostępnianiem danych powinien jednak dokonać analizy ryzyka, jakie wiąże się z publikacją list w Internecie. UODO zaleca, aby dyrektorzy czyli administratorzy danych, korzystali z form komunikacji elektronicznej i indywidualnie informowali kandydata i jego rodziców o wynikach przeprowadzonej rekrutacji.

W związku z tym, jako administrator danych, podjęłam decyzję o przesłaniu indywidualnych wiadomościach elektronicznych do rodziców, na adresy udostępnione nam w procesie rekrutacji. Forma ta wymaga większego nakładu pracy, lecz uznajemy ją za bezpieczniejszą i skuteczniejszą.

Proszę Rodziców o sprawdzenie swojej poczty elektronicznej oraz poczty, z której wysyłali Państwo dokumenty rekrutacyjne (na ten adres wysyłaliśmy wiadomość w przypadku, gdy we wniosku nie został podany adres e-mail rodziców).

Informacja Burmistrza

Drodzy Rodzice Przedszkolaków! Uprzejmie informuję, że wraz z dyrektorami placówek oświatowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno, analizujemy potrzebę i możliwości techniczne otwarcia Przedszkola Miejskiego „Bajka” i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II oraz w Szkole Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego.

Bierzemy pod uwagę sytuację epidemiczną, wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, ale w podjęciu ostatecznej decyzji będziemy się kierować przede wszystkim bezpieczeństwem i troską o zdrowie Waszych dzieci, Wasze, nauczycieli oraz obsługi placówek.

Decyzją rządu przedszkola i oddziały przedszkolne mogły zostać otwarte od 6 maja. Jednocześnie Premier umożliwił organom prowadzącym podjęcie decyzji o przesunięciu tego terminu. Gdyby miało dojść do otwarcia placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno, nastąpi to nie wcześniej niż 25 maja 2020 r.

O podjęciu ostatecznej decyzji w sprawie otwarcia przedszkola i oddziałów przedszkolnych poinformuję Państwa do końca następnego tygodnia za pośrednictwem mediów internetowych miasta oraz placówek oświatowych.

Tomasz Zygnarowski
Burmistrz Wąbrzeźna

Informacja

Informuję, że do Przedszkola Miejskiego „Bajka” na rok szkolny 2020/2021 zostało zakwalifikowanych 222 dzieci i niezakwalifikowanych 15.

Dziś, tj. 11 maja, zostaną Państwu przekazane indywidualne wiadomości dotyczące dzieci.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną – zgodnie z nowymi przepisami wydanymi na podstawie specustawy ws. koronawirusa – wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 Prawa oświatowego, można podać do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Administrator przed udostępnianiem danych powinien jednak dokonać analizy ryzyka, jakie wiąże się z publikacją list w Internecie. UODO zaleca, aby dyrektorzy czyli administratorzy danych, korzystali z form komunikacji elektronicznej i indywidualnie informowali kandydata i jego rodziców o wynikach przeprowadzonej rekrutacji.

W związku z tym, jako administrator danych, podjęłam decyzję o przesłaniu indywidualnych wiadomościach elektronicznych do rodziców, na adresy udostępnione nam w procesie rekrutacji. Forma ta wymaga większego nakładu pracy, lecz uznajemy ją za bezpieczniejszą i skuteczniejszą.

Proszę Rodziców o sprawdzenie swojej poczty elektronicznej oraz poczty, z której wysyłali Państwo dokumenty rekrutacyjne (na ten adres wysyłaliśmy wiadomość w przypadku, gdy we wniosku nie został podany adres e-mail rodziców).

Jednocześnie przypominam, że listy dzieci zakwalifikowanych nie są listami dzieci przyjętych. Od 18 do 22 maja do godz. 15.00 trwać będzie etap podpisywania deklaracji woli uczęszczania dziecka do przedszkola. Prosimy o dostarczenie tego dokumentu na adres: sekretariat@przedszkole.wabrzezno.com

Wzór dokumentu w załączniku:
Potwierdzenie-woli-zapisu-dziecka-do-przedszkola-lub-oddział-przedszkolnego PM Bajka