Grupa Misie 2021/2022

Wychowawca
mgr Anna Matuszak

Nauczyciele
mgr Agnieszka Ramutkowska

mgr Joanna Szczawińska

mgr Mirosława Szuberla

Aktualności dotyczące grupy