Informacja o naborze do oddziałów przedszkolnych

Dyrektor Przedszkola Miejskiego „Bajka”
w Wąbrzeźnie informuje, że w dniach

od 2 marca 2021r./godz.13.00 do 18 marca 2021r./do godz. 20.00

będą przyjmowane wnioski dla nowych kandydatów do oddziałów przedszkolnych poprzez rejestrację w systemie wniosku o przyjęcie za pośrednictwem strony internetowej

www.rekrutacja.wabrzezno.com  „Wypełnij wniosek”

od 2 marca 2021r./godzina 13.00 do 19 marca 2021r./godzina 15.00
złożenie w sekretariacie przedszkola (w reżimie sanitarnym) w wersji papierowej wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.