Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku

Dyrektor Przedszkola Miejskiego BAJKA informuje, że jest Administratorem Państwa danych osobowych w siedzibie placówki ul. Żeromskiego11, 87-200 Wąbrzeźno.

Został powołany inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo kontaktować: iodpmbajka@wabrzezno.com

Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt  a, c,  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych RODO do celów wynikających z przepisów prawa.

Państwa dane osobowe będą udostępnione podmiotom zewnętrznym, z mocy przepisów prawa i umów.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny wynikający z przepisów prawa, umów i zgód jakie otrzymamy od Państwa na przetwarzanie danych.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Ponadto dane udostępniane na podstawie zgody możecie Państwo, taka zgodę odwołać w każdym czasie.

W celu spełnienia wyżej wymienionych praw zachęcamy do kontaktu bezpośredniego z Administratorem  Danych Osobowych w jego siedzibie.

Mają  Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach jest dobrowolne.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez administratora danych osobowych z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa przewidzianych dla ochrony danych osobowych.

 

Małgorzata Wilkosz

Administrator Danych Osobowych