Odpłatność za dyżur wakacyjny

Zgodnie z „Regulaminem dyżuru wakacyjnego w Przedszkolu Miejskim „Bajka” w Wąbrzeźnie” podajemy numery kont placówek, na które należy wnieść opłaty za wyżywienie (do  17.06.2024  r.) oraz za pobyt dziecka w placówce (do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który pobierana jest opłata).

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE „BAJKA”

Stawka żywieniowa dzienna – 13 zł

Nr konta 72 9484 1033 2319 1806 1123 0001

Opłata za pobyt powyżej 5 godzin

Nr konta 72 9484 1033 2319 1806 1123 0001

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

Stawka żywieniowa dzienna – 11 zł

Nr konta 05 9484 1033 2319 1806 1149 0003

Opłata za pobyt powyżej 5 godzin

Nr konta 59 9484 1033 2319 1806 1149 0001

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

Stawka żywieniowa dzienna – 11 zł

Nr konta 52 9484 1033 2319 1806 1152 0003

Opłata za pobyt powyżej 5 godzin

Nr konta 09 9484 1033 2319 1806 1152 0001