Informacja o strajku

Szanowni Rodzice,

                                   W związku z przeprowadzonym w dniach 15.03 – 22.03.2019 r. w Przedszkolu Miejskim „Bajka” referendum strajkowym informuję, że akces przystąpienia do protestu zadeklarowało 86% pracowników przedszkola.

W związku z wyznaczeniem na dzień 08.04.2019 r. rozpoczęcia akcji strajkowej uprzejmie informuję, że we wskazanym terminie może dojść do zakłócenia organizacji pracy przedszkola, w tym odwołania zajęć dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych.

Zwracam się z prośbą, aby w miarę możliwości w czasie trwania strajku od 08.04.2019 r. zorganizowali Państwo opiekę swoim dzieciom.

Proszę o zrozumienie tej wyjątkowej sytuacji. O ewentualnych zmianach będę Państwa informować.

Marzena Wilkosz

Dyrektor Przedszkola Miejskiego „Bajka”