„Interaktywne zabawy z językiem angielskim”

                               „Interaktywne zabawy z językiem angielskim”, to nazwa kółka zainteresowań, w którym uczestniczą dzieci z grupy „Zajączki”, „Wiewiórki” i „Misie”. W budynku przy ulicy Żeromskiego zajęcia odbywają się w każdy czwartek od godziny 15:30 do godziny 16:00. W budynku przy ulicy Tysiąclecia zajęcia odbywają się w każdą środę w godzinach 14:30 – 15:00. W zajęciach kółka uczestniczą wszystkie dzieci, które w tych godzinach przebywają w przedszkolu. Celem organizowania zajęć jest między innymi nabywanie przez dzieci umiejętności korzystania z zasobów programów komputerowych przy doskonaleniu sprawności językowych, poszerzenie słownictwa i rozwijanie sprawności słuchania  języka angielskiego, popularyzacja języka angielskiego w przedszkolu i motywowanie do jego nauki, przygotowanie dzieci do skutecznego używania języka angielskiego w codziennych sytuacjach. Podczas zajęć, w ciągu całego roku szkolnego dzieci poznają słownictwo w szerokim zakresie, na przykład: rodzina, pokarmy, zwierzęta, zegar, pory dnia, podróże. Dzieci poznają również piosenki i rymowanki dotyczące omawianej tematyki. Przedszkolacy bardzo aktywnie uczestniczą w kółku i emocjonalnie odkrywają ciekawe inspiracje edukacyjne w języku angielskim.

M.B.

IMG_20171020_123015
IMG_20171020_123039
IMG_20171020_123054
IMG_20171020_123126
IMG_20171011_143117
IMG_20171011_143159
IMG_20171011_143229
IMG_20171011_143253
IMG_20171011_143338
IMG_20171011_143355
IMG_20171011_143540
IMG_20171011_143558