Koło matematyczne

                                W bieżącym roku szkolnym działalność rozpoczęło koło matematyczne. W budynku przy ulicy Żeromskiego zajęcia prowadzi nauczycielka Jolanta Chrzanowska. Kółko przeznaczone jest dla dzieci w wieku 5-6 lat. Uczestniczą w nim dzieci z grup „Zajączki” – dwoje dzieci, „Wiewiórki” – czworo dzieci, „Pszczółki” – dwoje dzieci, „Kaczuszki” – jedno dziecko i „Motylki” – jedno dziecko. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, we wtorek w godz. 15:30 – 16:00. Celem koła jest między innymi stwarzanie warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości, wspieranie dzieci w rozwoju uzdolnień oraz wspomaganie tych, które rozwijają się wolniej, kształtowanie wyobraźni dziecięcej, rozbudzenie wiary dziecka we własne możliwości, rozwijanie umiejętności analizowania danych, porównywania, uogólniania, dokonywanie analizy, syntezy, porównywania i klasyfikacji spostrzeganych przedmiotów. Koło matematyczne w przedszkolu przy ulicy Tysiąclecia prowadzi nauczycielka Anna Matuszak. Koło matematyczne stanowi rozszerzenie do programu przedszkolnego, na którym bazują nauczyciele. Jest realizowane w najstarszej grupie z dziesiątką dzieci 6-letnich, w każdy poniedziałek od godziny 15:30 do 16:15. Działania koła to ćwiczenia, zadania, zabawy matematyczne, zabawy badawcze, konkursy, gry matematyczne (tworzone samodzielnie), gry matematyczne odtwarzane na komputerze, zabawy z programem komputerowym KidSmart. Celem organizowania kółka jest poszerzenie umiejętności matematycznych w zakresie między innymi: orientacji przestrzennej, rozwijania umiejętności liczenia, znajomości podstawowych wiadomości o zbiorach, nabywanie umiejętności konstrukcyjnych i manipulacyjnych z wykorzystaniem różnych kształtów,     figur geometrycznych i schematów, ćwiczenie umiejętności logicznego myślenia i analizowania danych, ćwiczenie spostrzegawczości, pamięci i koncentracji uwagi. W obydwu placówkach dzieci chętnie i z wielkim zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach, tym bardziej, że przyświeca im motto: „Matematyka nie jest ani trudna, ani nudna. Zwłaszcza jeśli zaprzyjaźnimy się z nią od dziecka. Matematyka jest miarą wszystkiego.” (Arystoteles).

J.Ch. i A.M.

IMAG0292
IMAG0297
IMAG0298
IMAG0300
IMAG0327
IMAG0333
IMAG0336
IMAG0342
IMAG0347
IMAG0348
IMAG0350
IMAG0354
DSC05156
DSC05155
DSC04921
DSC04916
DSC04911
P1000452
P1000451
P1000437
P1000438
P1000442
P1000443