Koło plastyczne działające w roku szkolnym 2021/2022

Od 7 października rozpoczęły się zajęcia z kółka plastycznego pod nazwą „Mały Picasso.” Uczęszczają na nie dzieci 6-letnie z grupy „Wiewiórki” oraz „Zajączki”. Koło prowadzone jest przez panią Marię Jabłońską.

Zajęcia są prowadzone w każdy czwartek od godziny 15.30 do godziny 16.15. Na zajęciach dzieci rozwijają swoje zdolności plastyczne, zainteresowania oraz sprawność manualną dłoni. Kółko cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i chętnie na nie uczęszczają.

M.J.