Koło przyrodniczo-ekologiczne działające w roku szkolnym 2021/2022

Kółko pt. „Z przyrodą za pan brat!” działa w grupie „Biedronki”. Należą do niego dzieci 5-letnie. Pierwsze spotkanie odbyło się 04 października. Do tej pory odbyły się już 3 spotkania. Prowadzone jest ono przez panią Beatę Świątkowską.

Cele główne to:

-rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą poprzez zabawy, prace, spacery,  wycieczki w celu poznania otoczenia przyrodniczego i praw rządzących przyrodą

-projektowanie i przeprowadzanie różnych badań

-pogłębianie zainteresowań, pobudzanie inicjatywy, samodzielności

-podejmowanie działań ekologicznych w najbliższym  otoczeniu i we własnym życiu

-czerpie radość  z poznawania i rozumienia otaczającej przyrody

-działania, obserwacje, eksperymenty w ciągu całego roku.

Do tej pory dzieci uczestniczyły w zajęciach tematycznie związanych z przerabianą tematyką- poznały świat owoców i warzyw- przygotowały sałatkę owocową, poznały owoce od środka- nazywały i wskazywały skórkę, miąższ, gniazdo z ziarnami, porównywały wielkość ziaren, degustowały , poznawały warzywa wszystkimi zmysłami, kisiły kapustę- zapoznały się ze starą metodą kiszenia- m.inn.  deptaniem nogami. Dzieci są aktywne, ciekawe.

B.Ś.