Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Dyrektor Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Wąbrzeźnie informuje, że w dniach

od 9 marca do 23 marca 2018 r. do godz. 15.00 

odbywać się będzie postępowanie rekrutacyjne na 54 wolne miejsca

dla nowo przyjmowanych dzieci na rok szkolny 2018/2019

zgodnie z harmonogramem, który znajduje się w

Przedszkolu na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego „Bajka” (www.przedszkole.wabrzezno.com).