Ogłoszenie – dyżur wakacyjny

Informacja dla Rodziców dotycząca dyżuru wakacyjnego

Terminy dyżurów wakacyjnych:

28 czerwca – 16 lipca 2021 r. Przedszkole Miejskie Bajka

19 lipca – 30 lipca 2021 r. Szkoła Podstawowa nr 3

2 sierpnia – 31 sierpnia 2021 r. Szkoła Podstawowa nr 2

Regulamin dyżuru wakacyjnego w Przedszkolu Miejskim „Bajka” do zapoznania i karta zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie placówki.