Ogłoszenie o naborze do oddziałów przedszkolnych

Ogłoszenie

Dyrektor Przedszkole Miejskiego „Bajka”
w Wąbrzeźnie
ogłasza nabór na 52 wolne miejsca w dniach
od 2 marca 2021r./godz.13.00 do 18 marca 2021r./do godz. 20.00


Wnioski dla nowych kandydatów do oddziałów przedszkolnych
należy złożyć poprzez
rejestrację w systemie wniosku o przyjęcie za pośrednictwem strony internetowej
www.rekrutacja.wabrzezno.com – „Wypełnij wniosek”


Następnie od 2 marca 2021r./godzina 13.00 do 19 marca 2021r./godzina 15.00
należy złożyć w sekretariacie przedszkola (w reżimie sanitarnym) w wersji papierowej wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów i innymi dokumentami.