Ogłoszenie

Informujemy, że rozpoczęcie roku szkolnego i pierwszy dzień zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych w naszym przedszkolu odbędzie się w poniedziałek,             4 września 2017r.

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59).

Godziny przyprowadzania dzieci : 6³° – 8°°.

Godziny odbioru: 14°° – 16³°.

                                                                                                       Zapraszamy!