Przedszkolne koło przyrodnicze

                                Od 5 października, w budynku przy ulicy Żeromskiego rozpoczęło swoją działalność przedszkolne koło przyrodnicze. Dzieci będą spotykały się z prowadzącą zajęcia Iwoną Żabińską w każdy czwartek w godz. 15.30 – 16.00. Celem zajęć jest budzenie zainteresowania przyrodą i kształtowanie pożądanych postaw wobec niej. Dzieci będą wzbogacały swoje wiadomości, poszerzały wiedzę ekologiczną. Ponadto przedszkolaki należące do kółka będą uczyły się właściwego zachowania w parku, lesie, sadzie itp. Podczas zajęć organizowane będą również zabawy badawcze, w czasie których dzieci będą uczyły się prowadzenia obserwacji i samodzielnego wyciągania wniosków z doświadczeń i eksperymentów. Treści przyrodnicze realizowane na zajęciach kółka przyrodniczego zostały dostosowane tematycznie do pór roku.

   I.Ż.

P1350885
P1350884
P1350882
P1350876
P1350877
P1350878
P1350879