„Wiewiórki” i „Zajączki” na skrzyżowaniu

                               Wiek przedszkolny to czas, kiedy należy zacząć wdrażać dziecko do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych poprzez uświadamianie mu skutków wielu niebezpiecznych i ryzykownych zachowań w domu, w przedszkolu, na ulicy, w kontaktach z ludźmi i zwierzętami. 17 września dzieci z grupy „Wiewiórki” i „Zajączki” brały udział w szkoleniu z zakresu bezpiecznego poruszania się po ulicy, bezpiecznego zachowania się na skrzyżowaniu i prawidłowego przechodzenia przez pasy dla pieszych. Naukę tak poważnie brzmiących zachowań przeprowadził dzielnicowy starszy sierżant Andrzej Wőlk. Pan policjant w sposób profesjonalny pokazał jak należy przechodzić przez pasy oraz zwrócił uwagę dzieci na zagrożenia jakie czekają na nas na jezdni. Spotkanie z Panem policjantem było bardzo pouczające i dostarczyło dzieciom wiele informacji, które będą przydatne podczas kolejnych spacerów i wycieczek. Za wspaniałą lekcję o bezpieczeństwie serdecznie dziękujemy Panu policjantowi i przyrzekamy przestrzegać wszystkich zakazów, nakazów, rad i wskazówek.

M.B.

P1390915
P1390916
P1390917
P1390918
P1390919
P1390920
P1390921
P1390922
P1390923
P1390924
P1390925
P1390926
P1390927
P1390928
P1390929
P1390931
P1390932
P1390933
P1390934
P1390935
P1390936