Zajęcia warsztatowe z rodzicami

 09.jpg                                                                 W dniu 17 listopada w budynku przy ulicy Tysiąclecia odbyło się zebranie z rodzicami przeprowadzone metodą warsztatową nt. „Dojrzałość szkolna”. To kolejne spotkanie z cyklu: „Wspólnie działamy dla dobra dzieci”. Wychowawczynie zorganizowały zajęcia metodą ruch rozwijającego Doroty Dziamskiej. Rodzice dzieci  z dwóch grup uczestniczyli w zajęciach z podziałem na grupy wiekowe. W miłej atmosferze, przy kawie i słodkim ciasteczku aktywnie uczestniczyli w proponowanych zabawach i zajęciach. Omawiając każde działanie w kategoriach wiekowych od 3 do 6 lat, rodzice dostrzegali jak przedstawiona metoda oddziałuje na wszechstronny rozwój dziecka już od najmłodszych lat. Metoda ruchu rozwijającego zaspokaja naturalne potrzeby dziecka, przez co zabawa staje się tak naprawdę bardzo dokładnie zaplanowaną nauką. Na zakończenie spotkania każdy uczestnik otrzymał ulotkę informacyjną na omawiany temat. Dziękujemy wszystkim rodzicom  za przybycie i zaangażowanie w proponowanych zajęciach.

A.M. i B.Ś.

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg