Ogłoszenie o rekrutacji !

Dyrektor Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Wąbrzeźnie, ogłasza nabór

na 62 wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych.

Zgodnie z harmonogramem wnioski przyjmujemy w dniach
od 18 lutego 2019 r. do 1 marca 2019 r.
do godziny 15.00

Ogłoszenie!

                                                                         Informujemy, że 20 kwietnia 2018 roku do godz. 15.00 mija termin podpisania przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracji woli uczęszczania dziecka do danej placówki wychowania przedszkolnego. Niepodpisanie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Dyrektor Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Wąbrzeźnie informuje, że w dniach

od 9 marca do 23 marca 2018 r. do godz. 15.00 

odbywać się będzie postępowanie rekrutacyjne na 54 wolne miejsca

dla nowo przyjmowanych dzieci na rok szkolny 2018/2019

zgodnie z harmonogramem, który znajduje się w

Przedszkolu na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego „Bajka” (www.przedszkole.wabrzezno.com).

Ogłoszenie o rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

OGŁOSZENIE

                                    Dyrektor Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Wąbrzeźnie informuje o rozpoczęciu przyjmowania deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2018/2019 zgodnie z harmonogramem, który znajduje się w Przedszkolu na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego „Bajka” (www.przedszkole.wabrzezno.com).

Po zakończeniu postępowania przyjmowania deklaracji rozpocznie się postępowanie rekrutacyjne dla nowo przyjmowanych dzieci zgodnie z harmonogramem, który znajduje się w Przedszkolu na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego „Bajka” (www.przedszkole.wabrzezno.com).

Załączniki:

Zarządzenie

Regulamin rekrutacji

Deklaracja o kontynuowaniu

Deklaracja o kontynuowaniu – pdf

Załącznik do deklaracji – aktualizacja danych

Załącznik do deklaracji – aktualizacja danych – pdf

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola – pdf

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o wielodzietności – pdf

Oświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie o zatrudnieniu – pdf

Oświadczenie o rodzeństwie w tej samej placówce

Oświadczenie o rodzeństwie w tej samej placówce – pdf

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – pdf

Deklaracja czasu pobytu dziecka w przedszkolu

Deklaracja czasu pobytu dziecka w przedszkolu – pdf

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola – pdf