Informacja Burmistrza

„Drodzy Rodzice Przedszkolaków!

Uprzejmie informuję, że w wraz z dyrektorami placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno konsultuję potrzebę i możliwości techniczne otwarcia Przedszkola Miejskiego „Bajka” i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II, Szkole Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego.

Bierzemy pod uwagę sytuację epidemiczną, wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, ale w podjęciu ostatecznej decyzji będziemy się kierować przede wszystkim bezpieczeństwem i troską o zdrowie Waszych dzieci, Wasze, nauczycieli oraz obsługi placówek.

W chwili obecnej ok.12% rodziców zadeklarowało chęć posłania dzieci do placówek przedszkolnych. Ten stan jest stale monitorowany.

Decyzją rządu przedszkola i oddziały przedszkolne mogły zostać otwarte od 6 maja. Jednocześnie Premier umożliwił organom prowadzącym podjęcie decyzji o przesunięciu tego terminu.

Gdyby miało dojść do otwarcia placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno, nastąpi to nie wcześniej niż 11 maja 2020 r.‼️

O podjęciu ostatecznej decyzji w sprawie otwarcia przedszkola i oddziałów przedszkolnych poinformuję Państwa do końca tego tygodnia za pośrednictwem mediów internetowych miasta oraz placówek oświatowych.”

Tomasz Zygnarowski