Informacja

Informuję, że do Przedszkola Miejskiego „Bajka” na rok szkolny 2020/2021 zostało zakwalifikowanych 222 dzieci i niezakwalifikowanych 15.

Dziś, tj. 11 maja, zostaną Państwu przekazane indywidualne wiadomości dotyczące dzieci.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną – zgodnie z nowymi przepisami wydanymi na podstawie specustawy ws. koronawirusa – wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 Prawa oświatowego, można podać do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Administrator przed udostępnianiem danych powinien jednak dokonać analizy ryzyka, jakie wiąże się z publikacją list w Internecie. UODO zaleca, aby dyrektorzy czyli administratorzy danych, korzystali z form komunikacji elektronicznej i indywidualnie informowali kandydata i jego rodziców o wynikach przeprowadzonej rekrutacji.

W związku z tym, jako administrator danych, podjęłam decyzję o przesłaniu indywidualnych wiadomościach elektronicznych do rodziców, na adresy udostępnione nam w procesie rekrutacji. Forma ta wymaga większego nakładu pracy, lecz uznajemy ją za bezpieczniejszą i skuteczniejszą.

Proszę Rodziców o sprawdzenie swojej poczty elektronicznej oraz poczty, z której wysyłali Państwo dokumenty rekrutacyjne (na ten adres wysyłaliśmy wiadomość w przypadku, gdy we wniosku nie został podany adres e-mail rodziców).

Jednocześnie przypominam, że listy dzieci zakwalifikowanych nie są listami dzieci przyjętych. Od 18 do 22 maja do godz. 15.00 trwać będzie etap podpisywania deklaracji woli uczęszczania dziecka do przedszkola. Prosimy o dostarczenie tego dokumentu na adres: sekretariat@przedszkole.wabrzezno.com

Wzór dokumentu w załączniku:
Potwierdzenie-woli-zapisu-dziecka-do-przedszkola-lub-oddział-przedszkolnego PM Bajka