Ogłoszenie o rekrutacji

Uwaga!

Dyrektor Przedszkola Miejskiego „Bajka”

w Wąbrzeźnie informuję, że w dniach
od 11 lutego 2019 r. do 15 lutego 2019 r. do godziny 15.00
zgodnie z harmonogramem rekrutacji będą przyjmowane:

1.Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego
w dotychczasowej placówce;

 

REKRUTACJA NA WOLNE MIEJSCA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM „BAJKA” ROZPOCZNIE SIĘ OD DNIA 18 lutego 2019r.

Załączniki:

Regulamin rekrutacji do przedszkola

Zarządzenie wprowadzające regulam

Terminarz

Deklaracja o kontynuacji

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców dziecka

Oświadczenie o rodzeństwie w tej samej placówce

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Deklaracja dotycząca czasu pobytu dziecka w przedszkolu

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola

Zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych