„Dziecko w świecie przyrody”- konkurs w przedszkolu

"Dziecko w świecie przyrody”- konkurs w przedszkolu - 09-02-2021

W Przedszkolu Miejskim „Bajka” odbył się konkurs na temat „Dziecko w świecie przyrody”.

Organizatorkami konkursu były panie: Maria Jabłońska oraz Iwona Żabińska. Celem konkursu było kształtowanie postaw proekologicznych oraz uwrażliwienie dzieci na otaczającą przyrodę. W konkursie brały udział wszystkie grupy wiekowe. Należało wykonać plakat na wyżej podany temat. Technika wykonania pracy była dowolna. Wszystkie grupy wzięły udział w konkursie. Powstały piękne, bogate, pełne pomysłów prace pod kierunkiem nauczycielek. Wszystkie dzieci włożyły bardzo dużo pracy, aby solidnie przygotować się do konkursu. Została powołana komisja jury, na czele której stanęła pani wicedyrektor Bożena Bereza. Komisja miała bardzo trudne zadanie, gdyż wszystkie prace były bardzo ładne, ciekawe.  W rezultacie wybrano trzy prace, które uzyskały pierwsze miejsce. Były to prace „Wiewiórek”, „Kotków” oraz „Biedronek”. Pozostałe prace otrzymały wyróżnienie za włożony wkład, walory artystyczne oraz samodzielne wykonanie pracy. Podsumowanie konkursu odbyło się 9 lutego, na którym zostały wręczone dyplomy oraz nagrody. Gratulujemy!