„Góra grosza”

                                        Ogólnopolska akcja „ Góra grosza” w bieżącym roku była zorganizowana od 28 listopada do 09 grudnia. Organizatorem akcji jest Towarzystwo Nasz Dom. Była to XVII edycja „Góry grosza”. Celem tegorocznej akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do własnego domu. Cel akcji to,  również tworzenie takich miejsc, które będą w miarę możliwości zbliżone do domu rodzinnego. Kolejny już raz nasze przedszkole włączyło się do tak szlachetnego działania. W obu budynkach przedszkola wystawiono pojemniki do zbiórki grosików. W bieżącym roku udało nam się zebrać sto czterdzieści sześć złotych i sześćdziesiąt osiem groszy. Serdecznie dziękujemy za przyłączenie się do zbiórki, dzięki której możemy pomóc dzieciom, które z różnych powodów nie mogą  wychowywać się  w swoich biologicznych rodzinach. 

A.R.

03
04
05
06