Informacja Burmistrza

Drodzy Rodzice Przedszkolaków! Uprzejmie informuję, że wraz z dyrektorami placówek oświatowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno, analizujemy potrzebę i możliwości techniczne otwarcia Przedszkola Miejskiego „Bajka” i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II oraz w Szkole Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego.

Bierzemy pod uwagę sytuację epidemiczną, wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, ale w podjęciu ostatecznej decyzji będziemy się kierować przede wszystkim bezpieczeństwem i troską o zdrowie Waszych dzieci, Wasze, nauczycieli oraz obsługi placówek.

Decyzją rządu przedszkola i oddziały przedszkolne mogły zostać otwarte od 6 maja. Jednocześnie Premier umożliwił organom prowadzącym podjęcie decyzji o przesunięciu tego terminu. Gdyby miało dojść do otwarcia placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno, nastąpi to nie wcześniej niż 25 maja 2020 r.

O podjęciu ostatecznej decyzji w sprawie otwarcia przedszkola i oddziałów przedszkolnych poinformuję Państwa do końca następnego tygodnia za pośrednictwem mediów internetowych miasta oraz placówek oświatowych.

Tomasz Zygnarowski
Burmistrz Wąbrzeźna