Informacja

Informuję, że zakończyliśmy kolejny etap rekrutacji.

Dziś, tj. 26 maja, zostaną Państwu przekazane indywidualne wiadomości dotyczące dzieci.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną – zgodnie z nowymi przepisami wydanymi na podstawie specustawy ws. koronawirusa – wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 Prawa oświatowego, można podać do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Administrator przed udostępnianiem danych powinien jednak dokonać analizy ryzyka, jakie wiąże się z publikacją list w Internecie. UODO zaleca, aby dyrektorzy czyli administratorzy danych, korzystali z form komunikacji elektronicznej i indywidualnie informowali kandydata i jego rodziców o wynikach przeprowadzonej rekrutacji.

W związku z tym, jako administrator danych, podjęłam decyzję o przesłaniu indywidualnych wiadomościach elektronicznych do rodziców, na adresy udostępnione nam w procesie rekrutacji. Forma ta wymaga większego nakładu pracy, lecz uznajemy ją za bezpieczniejszą i skuteczniejszą.

Proszę Rodziców o sprawdzenie swojej poczty elektronicznej oraz poczty, z której wysyłali Państwo dokumenty rekrutacyjne (na ten adres wysyłaliśmy wiadomość w przypadku, gdy we wniosku nie został podany adres e-mail rodziców).