Koła plastyczne działające w roku szkolnym 2018-2019

                                W bieżącym roku szkolnym, od października w budynku przy ulicy Żeromskiego rozpoczęły swoją działalność  koła plastyczne pod nazwą „Kolorowy Świat” i „Kreatywny przedszkolak”. W kole „Kolorowy Świat” biorą udział dzieci 5-letnie z grupy „Pszczółki”. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek w godz. 15.30 – 16.00, a prowadzi je nauczycielka Iwona Żabińska. Koło plastyczne „Kreatywny przedszkolak” prowadzone jest w czwartki od godz. 15.30 do 16.00 i organizuje je nauzycielka Agnieszka Ramutkowska. Na zajęcia uczęszcza siedmioro dzieci 4-letnich z gr. „Motylki”. Głównym celem tych zajęć jest kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej, stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych oraz do eksperymentowania różnym materiałem, wyrażanie swojej wiedzy, przeżyć i doświadczeń za pomocą plastycznych środków wyrazu, kształtowanie twórczej postawy, kreatywności. Podczas zajęć u dzieci będą kształtowane umiejętności współdziałania w zespole, odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności, rozwijanie dyspozycji psychicznych – samodzielności, wytrwałości, umiejętności planowania, dokonywania właściwych wyborów.

I.Ż. i A.R.

DSCN1083[1]
DSCN1079[1]
DSCN1075[1]
DSCN1024[1]
DSCN1023[1]
20181004_153552
20181004_153959
20181004_154004
20181004_154504