Pierwsze zajęcia w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej

                                W roku szkolnym 2018/ 2019 kontynuowana jest współpraca przedszkola z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Wąbrzeźnie. Realizowana ona jest w oparciu o opracowany plan współpracy przedszkola z biblioteką. Koordynatorem tego działania jest Mirosława Szuberla. Plan współpracy przedszkola z biblioteką obejmuje wszystkie grupy przedszkolne. Zajęcia biblioteczne z dziećmi prowadzi bibliotekarka, pani Dorota Sionkowska. Zajęcia dla dzieci najmłodszych („Kotki”, „Kaczuszki”) odbywają się w przedszkolu. Dla dzieci średnich ( „Motylki” i „Biedronki”) i starszych („Pszczółki”, „Zajączki”, „Wiewiórki”, „Misie”) zajęcia organizowane są w bibliotece. Najmłodsi przedszkolacy mają zajęcia biblioteczne pod hasłem „SPOTKANIA Z BAJKĄ?” Podczas całego roku szkolnego dzieci poznawać będą popularne bajki, które pozwalają małym słuchaczom nie tylko rozwinąć zainteresowania czytelnicze, ale również pomogą przekazać im, z pomocą bohaterów literackich, co może zagrażać ich bezpieczeństwu ze strony nieznajomych, jak również, co robić w sytuacji zagrożenia. Zajęcia biblioteczne dla średniaków  odbywają się pod hasłem:„Odkrywamy świat emocji i uczymy się, jak sobie z nimi Radzic”. Zajęcia te mają na celu:

– rozwijanie zainteresowań czytelniczych,

– nabywanie nawyku dbania o książki i ich szanowania,

– kształtowanie w świadomości dziecka pozytywnego obrazu samego siebie,

– uczenie rozpoznawania i nazywania uczuć – własnych i cudzych,

– nabywanie umiejętności wczuwania się w stany emocjonalne innych (empatia),

– rozwijanie umiejętności kontrolowania własnych emocji i zachowań,

– zachęcanie do nawiązywania  dialogu – mówienia w sposób otwarty, o tym, co dziecko czuje, czego potrzebuje,

– wyrabianie umiejętność współżycia w zespole,

– poszukiwanie pozytywnych wartości .

Dzieci z najstarszych grup zajęcia biblioteczne mają organizowane pod hasłem: „ Książka to najlepszy przyjaciel małego człowieka”.  Spotkania grup z bibliotekarką zaplanowane są w bibliotece. Zajęcia te mają na celu:

– rozwijanie zainteresowań czytelniczych,

– budzenie zaciekawienia książką jako źródłem wiedzy i informacji oraz inspiracji do twórczej zabawy,

– doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,

– wdrażanie dzieci do postrzegania książki jako źródła pozytywnych przeżyć i emocji,
-nabywanie umiejętności wyrażania własnych emocji związanych z przeczytanym tekstem, oceniania postępowania bohaterów,

– rozwijanie samodzielnego myślenia; logicznego, przyczynowo- skutkowego, krytycznego,

– przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych – uczenie myślenia i wartości moralnych,

– uczenie nieagresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów,

– wyzwalanie twórczej aktywności plastycznej, słownej ,

– nabywanie nawyku dbania o książki i ich szanowania.

Znajomość każdej przeczytanej książki jest sprawdzana w pierwszej części zajęć bibliotecznych. Poza tym we współpracy z MiPBP organizowane będą  spotkania okolicznościowe, jak „Święto Pluszowego Misia”, świąteczne czytanie. Już odbyły się pierwsze zajęcia biblioteczne. Czekamy na kolejne.

M.SZ.

IMAG0221
IMAG0220
IMAG0219
IMG_3757
IMG_3763
IMG_3764
IMG_3766
IMG_3767
IMG_3768
IMG_3780
IMG_3781
IMG_3791
IMG_3797
IMG_3808
P1400063
P1400064
P1400065
P1400066
P1400067
P1400068
P1400069
P1400070
P1400071
P1400072
IMG_20181012_084925
IMG_20181012_090547
IMG_20181012_090629
IMG_20181012_090838
IMG_20181012_091356
IMG_20181012_092355