Ogłoszenie

Dyrektor Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Wąbrzeźnie informuje,
że w dniach 22. – 28 lutego 2023 r. do godz. 15.00
należy złożyć deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego.
W dniach 1. – 16 marca 2023 r. do godz. 20.00
należy składać wnioski nowych kandydatów do przedszkola,
a do 17 marca 2023 r. do godz. 15.00
złożyć wniosek w placówce pierwszego wyboru w wersji papierowej.


Deklaracje oraz wnioski należy złożyć za pośrednictwem strony internetowej www.rekrutacja.wabrzezno.com