Profilaktyka w przedszkolu

                               W I półroczu roku szkolnego 2016 – 2017 w ramach realizacji programu profilaktycznego przedszkola, we wszystkich grupach wiekowych opracowano zasady „fair play”. Zasady „fair play” dotyczyły reguł, którymi kieruje się uczciwy sportowiec, gracz. Zadanie, które ma na celu rozwijanie postaw społeczno – moralnych poprzez kontrolowanie własnych emocji realizowane było mając na uwadze wiek i możliwości dzieci w różnych grupach wiekowych. Zajęcia organizowano z wykorzystaniem różnorodnych form i metod pracy. Podczas zajęć były czytane opowiadania i wiersze, na podstawie których wyjaśniono znaczenie słów „fair play”. Dzieci odgrywały scenki z dramy, uczestniczyły w zabawach z wykorzystaniem metody „Burza mózgów”, określały emocje, nazywały poprawne i negatywne postawy bohaterów opowiadań i ilustracji. Efektem przeprowadzonych zajęć były plakaty i „Księga zasad fair play”. Zajęcia były ciekawym doświadczeniem w poznawaniu prawidłowych postaw i zachowań, których stosowanie jest wdrażane przez cały rok. Do zasad „fair play”, którymi kieruje się uczciwy sportowiec i gracz odwołujemy się podczas ćwiczeń, gier i zabaw, ale nie tylko. Są one bardzo ważne w codziennych czynnościach dzieci i kształtują prawidłowe relacje społeczne w grupie rówieśniczej. Jest nam z nimi łatwiej i przyjemniej.

M.B.

2016-11-30 13.51.16
IMG_20161103_094722
IMG_20161103_095356
IMG_20161103_100243
IMG_20161103_100922
IMG_20161103_120836
Kronika listopad II 040
P1330495