Przedszkolacy na warsztatach

                                                                                    05.jpg  28 października dzieci z grupy ” Misie” uczestniczyły w warsztatach ekologicznych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 3. Warsztaty, które przprowadzili eko – edukatorzy z firmy ETADO Recykling były ufundowane ze środków budrzetu miasta.Podczas warsztatów dzieci uczyły się segregować odpady komunalne. W trakcie zabaw edukacyjnych sumiennie pracowały przy stanowisku plastycznym, gdzie wykonały EKO – plakat i przy stanowisku segregacji odpadów z wykorzystaniem pojemników. Po wykonaniu zadań dzieci otrzymały upominki. Warsztaty były odmienną formą edukacji naszych dzieci i zmotywowały ich do działań proedukayjnych.

M.B.