Teatrzyk pod tytułem „Trzy Świnki”

                                Kolejny raz gościliśmy w naszym przedszkolu teatrzyk Vaška. 13 lutego dzieci oglądały przedstawienie pod tytułem „Trzy świnki”. Bohaterki teatrzyku podjęły się zadania wybudowania domów. Nadzór budowlany nad inwestycjami sprawował Ekowilk. Jako ekologiczny przedstawiciel nadzoru namawiał świnki do przestrzegania podczas budowy zasad ekologii, a szczególną uwagę zwracał na recykling. Niestety Hrumcia i Dorcia nie zawsze stosowały zasady ekologiczne. Współczesna wersja teatrzyku „Trzy świnki” bardzo spodobała się dzieciom i była dobrą lekcją promującą postawy ekologiczne.

M.B.

P1330983
P1330986
P1330987
P1330992
P1330984