Ogłoszenie

Dyrektor Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Wąbrzeźnie

ogłasza nabór na 67 wolnych miejsc.

Wnioski dla nowych kandydatów do przedszkola należy złożyć

poprzez rejestrację w systemie wniosku o przyjęcie dziecka

za pośrednictwem strony internetowej www.rekrutacja.wabrzezno.com –

„Wypełnij wniosek”

w terminie 1.-17 marca 2022 r. do godz. 20.00.

Czytaj więcej „Ogłoszenie”

Ogłoszenie o rekrutacji !

Dyrektor Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Wąbrzeźnie, ogłasza nabór

na 62 wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych.

Zgodnie z harmonogramem wnioski przyjmujemy w dniach
od 18 lutego 2019 r. do 1 marca 2019 r.
do godziny 15.00

Ogłoszenie!

                                                                         Informujemy, że 20 kwietnia 2018 roku do godz. 15.00 mija termin podpisania przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracji woli uczęszczania dziecka do danej placówki wychowania przedszkolnego. Niepodpisanie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.